WebSeo
Mesleki Tıp, iş faaliyetlerinden kaynaklanan Hastalıkların Teşhisi ve Tedavisinin Önlenmesi ile...
WebSeo
2019-04-11 12:56:57
WebSeo logo

Blog

Mesleki Tıp Nedir?

Mesleki Tıp, iş faaliyetlerinden kaynaklanan Hastalıkların Teşhisi ve Tedavisinin Önlenmesi ile ilgilenen Tıp dalıdır.

Meslek Hekimi, İkincil Meslek Hastalıklarının önleyici yönünü, kendisiyle ilişkili riskleri tanıyarak değerlendirmeli ve kökenini tanırsa, Meslek Hastalığının tanınması için yasal bir tıbbi kurs almalıdır..

“Sosyal Güvenlik INPS ve INAIL alanında, Sivil ve Emekli Geçersizliğin yanı sıra INAIL İş Kazası alanında çalışma konusundaki bakiye kabiliyetine ilişkin yasal tıbbi kararı ifade eden kilit bir rol oynamaktadır.
Ayrıca, her Şirket veya İşveren, 81/08 "İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Konsolide Kanun" Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen Risk Değerlendirmesini yaptıktan sonra, Sağlık Gözetimi için kanunun sağladığı riskler varsa, bir Doktor tayin etmelidir Çalışan veya Yetkili Doktor.

Bu rol Mesleki Tıpta Tıp Uzmanları tarafından oynanabilir. İşveren, üç seçenek arasından seçim yapabilir (81/08 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 39): >
Genel veya özel bir yapıyla anlaşma
Yapı, kendi Uzman Doktoruna atanır
Şirkete
Serbest çalışan bir doktorla anlaşma
Yetkili Doktor, şirket personelinin dış işbirlikçisi olarak kendi görgülerini yerine getirir..

Yetkili bir doktorun istihdamı
Yetkili Doktor kendi görgülerini bir şirket çalışanı olarak yürütür.

Bu durumda, Mesleki Hekim / Yetkili Doktor, Çalışanların Sağlık İzlemesini yaptıktan sonra uygun bir Sağlık Protokolü uzattıktan sonra ,.

ILGILI MAKALELER